Organisatie

Foto: ©Kees Boelhouwer, kbfoto.nlBij THC Hurley wordt gehockeyd van klein tot groot, van kinderen van vijf tot en met volwassenen van vijfenzeventig jaar. Voor onze jeugdafdeling hebben we onderscheidt gemaakt tussen een aantal leeftijdsgroepen. Om alles in goede banen te leiden en bestuurbaar te houden, hebben we gekozen voor de "Hurley jeugdmatrix".


Hurley-Panasj

Voor de allerkleinste hockeyfans (5-jarigen) organiseert Hurley in samenwerking met hockeyschool Panasj een reeks kennismakingstrainingen in de zaal op zaterdagmiddag. Drie keer per jaar start er een blok van 8 trainingen. Op speelse wijze leren de kinderen de eerste hockeybeginselen van ervaren enthousiaste trainers. In juni is de slotbijeenkomst op het grote Hurleyveld. Meer informatie is te verkrijgen via een email aan [email protected]

We willen u erop attenderen dat meedoen aan het Panasj programma géén recht geeft op een lidmaatschap van THC Hurley.


De Jongste (E,F) jeugd (6 t/m 9 jaar)

Kinderen die voor 1 oktober zes zijn geworden kunnen lid worden van THC Hurley. Elke zaterdagochtend van 08.30-09.30 uur is er een speciale training voor deze leeftijdscategorie, de zogeheten Bosuiltjes. Frank van Rossem en zijn team staan garant voor veel sport- en spelplezier. Ouders staan elk jaar weer verrast hoeveel vorderingen de kinderen maken. De Bosuiltjestraining start elk jaar begin september en eindigt in juni. Het is raadzaam de kinderen hiervoor tijdig in te schrijven via het reguliere inschrijfformulier.

Vanaf zeven jaar gaan kinderen deel uitmaken van een F-team. Ze gaan tweemaal per week trainen (verplicht) en op zaterdag competitiewedstrijden spelen in drietallen. Wedstrijden worden om de week op Hurley of op een andere club in de regio gespeeld. Op latere leeftijd speelt de jeugd in zestallen en daarna in achttallen.

De oudere (A,B,C,D) jeugd (10 t/m 18 jaar)

Vanaf 10 jaar spelen de kinderen in elftallen (D-categorie). Tot de 18-jarige leeftijd speelt men bij Hurley in de jeugd. Daarna biedt Hurley de mogelijkheid om als senior in een "jong” dames-/heren team te spelen.

Op de lidmaatschap pagina, kunt u aanvullende informatie vinden over de voorwaarden voor een THC Hurley lidmaatschap.


Selectie eerstelijnsteams

Wij bieden de mogelijkheid aan getalenteerde hockeyers om, indien er plaats is, mee te doen met de selecties voor de eerstelijnsteams vanaf de D-categorie. Elk jaar in maart wordt de procedure voor het komend seizoen op de homepage van de website geplaatst. Voor aanvullende informatie kunt u een email sturen naar [email protected]. Indien uw kind meedoet aan de selectieprocedure gaan wij  ervan uit dat u zelf uw huidige club hierover informeert.


De Hurley jeugd matrix


Wij willen de jeugd van Hurley zo goed mogelijk begeleiden, niet alleen op hockey technisch gebied want in de praktijk blijkt dat ook sociaal maatschappelijke zaken onze aandacht vragen, zowel individueel, als ook in groepsverband.

Om onze doelstellingen te verwezenlijken en de club overzichtelijk te besturen is er binnen Hurley gekozen voor een matrix model. Hierin zijn onze specialisten en categorie leiders vertegenwoordigd.


De specialisten

Zijn verantwoordelijk voor alle technische aspecten van het hockey, zoals bijvoorbeeld zaalhockey, arbitrage, materialen etc. Zij zijn de techneuten van de club en kennen alle ins- en outs van het onderwerp waar zij verantwoordelijk voor zijn.

Taken van de specialisten:

1) zorgen voor goede innovatieve programma’s

2) behoren vakinhoudelijk tot de beste van de vereniging

3) hebben ervaring en kennis en houden die bij!

4) Succes is af te leiden uit het programma en het enthousiasme voor het volgen van het programma


De categorieleiders

Zij beschikken over de kennis binnen een bepaalde leeftijdsgroep. Wat speelt er binnen een categorie? Te denken valt aan bijvoorbeeld alcohol gebruik, puberteit, de combinatie van school en hockey in het belang van aanwezigheid bij zowel trainingen als wedstrijden. De categorie leiders communiceren niet alleen met de jeugdspelers maar zijn ook het aanspreekpunt voor ouders.

Taken van de categorie leiders:

1) Verantwoordelijk voor de communicatie van alle relevante Hurley-informatie naar de categorie, te weten de spelers en de ouders

2) Contact met de teams: - Persoonlijk contact met alle teambegeleiders en coaches uit de categorie - Aanspreekpunt voor de ouders - Ondersteunen teams bij het oplossen van problemen - Regelmatig aanwezig bij wedstrijden van alle teams uit de categorie

3) Teamindeling

- Verantwoordelijk voor teamindeling op basis van selectieresultaten (i.c.m. TIPS en TC)

- Tussentijdse opzeggingen of teamwisselingen afhandelen

- Communiceren met nieuwe aanmeldingen

- Up to date houden wachtlijst

- Ondersteuning van selectieproces

4) Aanwezig bij bijeenkomsten, feesten en toernooien van de categorie

5) Zorgen dat de spelers en ouders participeren in de verschillende programma’s

Binnen de matrix is sprake van evenwicht. Van elke categorie of specialist is er evenveel gezag en invloed. Dit bevordert de communicatie, coördinatie en efficiëntie binnen de organisatie.

Uit de matrix is eenvoudig af te leiden welke personen verantwoordelijk zijn voor een bepaald doel. Gaat het bijvoorbeeld over zaalhockey voor jongens in de D categorie dan is op de pagina commissies op te zoeken welke personen daarvoor moeten worden benaderd. Klik hier voor een overzicht.

Zowel de specialisten als de categorie leiders vormen samen de jeugdcommissie en vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid jeugd.


Taken van de Jeugdcommissie

1) Gezamenlijke planontwikkeling en werkgroepen met communicatie van alle niet technische zaken

2) Aansturen en stroomlijnen communicatie naar teams en ouders

3) Werkoverleg met specialisten

4) Jaarplanning en activiteitenkalender voor de gehele jeugd


Taken van Jeugdzaken

1) Een slagvaardige jeugdcommissie stuurgroep met ervaren leden die de jeugdcommissie aanstuurt en de coördinerende rol vervult.

2) Escalatiebuffer voor het Bestuurslid Jeugd

3) Benoemt, ondersteunt en heeft supervisie over werkgroepen

4) Organisatie van jeugdcommissiebijeenkomsten

Het algemene e-mailadres is: [email protected]

Hilde Klok Voorzitter jeugdcommissie/categorieleiders
Saskia Verhoof Categorieleider Jongens A
Nelleke van Bezooijen Categorieleider Jongens A
Sabrina Deij Categorieleider Jongens B
Ingrid Korse-Hollands Categorieleider Jongens B
Annemieke Nijsse Categorieleider Jongens C
Marjolein ten Hove-Voster Categorieleider Jongens C
Eefje van Kasteren Categorieleider Jongens D
Ferdau Delea Categorieleider Jongens D
Marije van Ginkel Categorieleider Jongens E 2e jaars
Sabijn Kool- Vergouwen Categorieleider Jongens E 1e jaars
Bettina Herweijer Categorieleider Jongens F
Jeannet Terwal Categorieleider Meisjes A
Bienja Jense Categorieleider Meisjes A
Karola Jansen-Loosen Categorieleider Meisjes A
Michael Royaards Categorieleider Meisjes B
Domenique Boon Categorieleider Meisjes B
Karlijn Renzenbrink-jansen Categorieleider Meisjes C
Sabine Hoogenbosch Categorieleider Meisjes D
Simone Willard-van der Wal Categorieleider Meisjes D
Ingeborg Hesselink Categorieleider Meisjes Bosuiltjes
Anne Kortenoever Coördinator jongste jeugd
Susanne Kobben Hurley-Panasj