A.L.V. woensdag 30 juni 2021, 20:00

10-6-2021 Bestuur THC Hurley

Beste Hurleyanen,


Op woensdag 30 juni 2021 om 20:00 uur houden wij onze Algemene Ledenvergadering. Vanwege de Corona crisis gelden er nog steeds maatregelen waardoor wij u voor deze ALV helaas nog niet op Hurley kunnen ontvangen. De ALV zal daarom, hopelijk voor de laatste keer, online plaatsvinden.

Hiervoor maken wij gebruik van de tool ‘Online-ALV’. Vanuit deze tool is het noodzakelijk dat u zich van tevoren aanmeldt voor de ALV! Dit kunt u doen door een mail te sturen naar [email protected] met:

- uw naam,
- het e-mailadres waarmee u wilt inloggen op ‘Online-ALV’,
- en uw mobiele telefoonnummer.

Dit laatste is benodigd voor de tweestaps-verificatie van de tool.

Graag ontvangen wij uw aanmelding voor dinsdag 29 juni. Tevens ontvangen wij voor dinsdag 29 juni vragen die u heeft omtrent de agendapunten of de stukken.

Helaas is het, vanwege het online karakter, niet mogelijk ad hoc vragen in te dienen op de ALV. Wel zorgen wij ervoor dat er gestemd kan worden door de (online) aanwezigen. Als u zich heeft aangemeld voor de ALV ontvangt u op dinsdag 29 juni een e-mail met inloginstructies. Neemt u a.u.b. contact op met Rick Jager indien u op woensdag 30 juni nog geen aanmeldinstructies heeft ontvangen.

Instructie Hurley site voor de stukken; eerst inloggen op het ledenportaal op de website. Ga in de bovenbalk naar ‘Club’, en klik vervolgens op ‘Documenten’ en vervolgens op ‘ALV 21-06-30’.

We hopen u alsnog in groten getale te mogen "ontvangen”.

Vriendelijke groet namens het bestuur,

Rick Jager

Secretaris THC Hurley

Agenda
1 Opening
2 Mededelingen
3 Vaststellen notulen 10 december 2020*
4 Ambitie Hoofdklasse en Hurley Heren en Dames 1
5 Hurley profiel (voor sponsoren)
6 Vaststelling begroting 2020-2021, inclusief contributie*
7 W.v.t.t.k.
8 Rondvraag
9 Sluiting

*De bijbehorende documenten zijn te vinden op de site (inloggen) via Club – Documenten - ‘ALV 21-06-30’ of op te vragen bij Rick Jager.