Sportways kampen dit jaar

Ben jij klaar voor 2021?!Pak je agenda er maar bij, het is tijd om planne


LEES VERDER

Bezoekers registratie op Hurley

Vanwege de overheidsmaatregelen met betrekking tot het Corona virus zijn wi


LEES VERDER
 

A.L.V. donderdag 10 december a.s.

22-11-2020 Bestuur THC Hurley

Beste Hurleyanen,

 

Ten eerste hopen wij dat het goed met u gaat. Op donderdag 10 december 2020 om 20:00 uur houden wij onze Algemene Ledenvergadering. Vanwege de corona crisis en de huidige maatregelen kunnen wij u voor deze ALV helaas niet op Hurley ontvangen. De ALV zal daarom online plaatsvinden.

 

Hiervoor maken wij gebruik van de tool ‘Online-ALV’. Vanuit deze tool is het noodzakelijk dat u zich van tevoren aanmeldt voor de ALV!
Dit kunt u doen door een mail te sturen naar 
[email protected] met:

 

-   uw naam,

-   het e-mailadres waarmee u wilt inloggen op ‘Online-ALV’,

-   en uw mobiele telefoonnummer. Dit laatste is benodigd voor de tweestaps-verificatie van de tool.

 

Graag ontvangen wij uw aanmelding voor dinsdag 8 december.

Tevens ontvangen wij vragen die u heeft omtrent de agendapunten of de stukken voor dinsdag 8 december. Helaas is het, vanwege het online karakter, niet mogelijk ad hoc vragen in te dienen op de ALV. Wel zorgen wij ervoor dat er gestemd kan worden door de (online) aanwezigen.

Als u zich heeft aangemeld voor de ALV ontvangt u op 9 december een e-mail met inloginstructies.

 

Instructie Hurley site voor de stukken: Eerst inloggen op www.hurley.nl. Ga in de bovenbalk naar ‘Club’, en klik vervolgens op ‘Documenten’ en vervolgens op ‘ALV 20-12-10’.

 

We hopen u alsnog in grote getalen te mogen "ontvangen”.

 

Vriendelijke groet namens het bestuur,

 

Rick Jager

Secretaris THC Hurley

 

Agenda

 

1.  Opening

2.  Mededelingen

3.  Vaststellen notulen ALV 1 juli 2020

4.  Vaststellen jaarverslag 2019-2020

5. Financiële jaarrekening seizoen 2019-2020

a.     Bespreking financiële jaarrekening seizoen 2019-2020

b.     Verslag kascommissie

c.     Vaststelling financiële jaarrekening seizoen 2019-2020

6. Décharge bestuur over het gevoerde beleid seizoen 2019-2020

7. Herbenoeming kascommissie

8. Herbenoemingen/Bestuursmutaties:
Aftredend:
- Peter Koetsier, bestuurslid Sponsoring en Communicatie

Jan Chris de Nooijer en Bas van der Vlist zullen naast hun huidige functie de portefeuille sponsoring en communicatie tijdelijk op zich nemen.

Aftreden volgens rooster en kandidaat voor herbenoeming:
- Rick Jager, Secretaris

9. Update begroting

10.  W.v.t.t.k.

11.  Rondvraag

12.  Sluiting