Corona regels! Handhaven is niet alleen een taak van het Bestuur

11-8-2020 Bestuur THC Hurley

Corona regels! Handhaven is niet alleen een taak van het Bestuur


Leden, ouders en bezoekers van Hurley,


Hieronder vind je de laatste Corona regels zoals die gelden op Hurley. Sinds de versoepelingen van 1 juli zijn er geen nieuwe maatregelen afgekondigd en ook de KNHB heeft geen updates gepubliceerd. 

Nu we weer gaan starten met oefenprogramma en competitie, vinden wij het belangrijk om de regelgeving nog eens op een rij te zetten en te verduidelijken wat de algemene regelgeving betekent voor Hurley.


Clubhuis en drankje na de wedstrijd

De algemene Covid-19 regels zijn uiteraard ook op het complex van Hurley van toepassing: hou 1,5 meter afstand, nies/hoest in je elleboog en schreeuw niet.

In het clubhuis mogen tot 100 mensen zijn, mits deze zich kunnen houden aan de 1,5 meter afstand; daarom zijn ook looplijnen aangegeven.

Buiten het clubhuis geldt een maximum van 250 personen. Wanneer dat er meerzijn, moeten we werken met " triage" (vragen over Corona), reserveringen en placering.


Vanaf het weekend van 29 en 30 augustus, wanneer er weer wedstrijddagen zijn op Hurley, zullen we daarom voor alle bezoekers van Hurley, die geen speler/speelster of staf zijn een poster met QR code ophangen bij de toegangshekken. Hiermee kunnen de bezoekers de triage-vragen digitaal beantwoorden en hun gegevens achterlaten. Alleen als je álle vragen met ‘nee’ beantwoordt kan je het Hurleycomplex betreden. Ingevulde wedstijdformulieren gelden als ‘reservering’, daarom hebben we van de spelende hockeyers –via het wedstijdformulier- de gegevens. Zij hoeven daarom het formulier niet in te vullen. Dit geldt ook voor trainers en spelers die trainen volgens het reguliere schema.


Na de wedstrijd gaan de teams "per veld" naar een eigen plaats/tafel (buiten), deze zijn aangegeven met borden en afgescheiden (met hekken) van de rest van het terrein. Als je nog een drankje wil drinken na de wedstrijd neem je per team plaats aan een tafel (dus niet blijven staan!) met inachtneming van 1,5 meter. Eén persoon per team kan in het clubhuis drankjes/eten bestellen. Als het te druk wordt, moet het team dat er het langste zit, het terrein verlaten. Op 30 augustus zijn alle aangemelde seniorenteams welkom en zullen we dit bovenstaande testen, met een leuke verrassing op de tafels!


Terug van vakantie oranje/rood gebied => zelf-quarantaine

Iedereen boven de 12 jaar oud die uit een oranje/rood gebied komt, krijgt het dringende

advies om 14 dagen in zelf-quarantaine te gaan, óók wanneer je geen klachten hebt en

ook na een negatieve test. Dit betekent dat je gedurende deze zelf-quarantaine niet op

Hurley mag komen, geen afspraken met je team of teamgenoten kan maken en dus zeker

niet kan komen trainen of spelen.


Klachten, testen

Heb je klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak of

reuk? Dan kan je je laten testen op het coronavirus. Maak alleen een afspraak voor een

test als je klachten hebt die passen bij het coronavirus. Zonder klachten heeft de

coronatest geen zin. Bel voor een afspraak met 0800-1202

Blijf verder thuis (zie hierboven zelf-quarantaine) en ga alleen naar buiten voor de test. Heb je andere vragen over het coronavirus? Bel dan naar 0800-1351.


Voorbeprekingen, teamuitjes, uitwedstrijden en kleedruimtes/wc’s

Voorbesprekingen kunnen alleen op plaatsen waar voldoende ruimte is om 1,5m afstand

te houden; dus niet in de kleedkamers waar anderen gebruik van maken. Doe de

bespreking bij voorkeur buiten op het gras!

De wc’s op Hurley zijn toegankelijk maar let ook hier op de 1,5m! 

Overal in het cubhuis en bij het betreden zijn dispensers aanwezig, gebruik deze. Maak verder gebruik van de looplijnen.

Ook in de kleedkamers moet 1,5m afstand worden gehouden, dus zorg dat je niet met teveel mensen in de kleedkamers bent; splits je team bijvoorbeeld in 3 groepen van 4/5 personen. Dit geldt ook voor het meerijden bij uitwedstrijden, zorg dat je vaste groepjes maakt! Wij raden dit ook de jeugdteams aan. Kan je geen afstand houden, gebruik dan, net als in het OV, een mondkapje.

Teamuitjes (met of zonder overnachting) zijn toegestaan, maar ook hier geldt te allen tijde de 1,5m regel. Voor jeugdteams geldt dat de kinderen onderling géén 1,5m afstand hoeven te houden, maar wel ten opzichte van de staf/begeleiding!


Publiek/ouders

Op de plaatsen voor publiek langs het hoofdveld zullen we markering aanbrengen waaruit

duidelijk blijkt wat 1,5meter is. Zo kan iedereen de juiste afstand houden! Net als in de

eredivisie geldt: applaus mag, schreeuwen niet. Mocht je na je eigen wedstrijd met je team

willen kijken naar een wedstrijd op het hoofdveld, dan geldt dat dit dus alleen kan als er

voldoende ruimte is.

Voor ouders van jeugdteams geldt dit ook. Tijdens de oefenperiode tot en met 29/8 (Bosuitwisseling) geldt bovendien dat we alleen ouders met een "taak” (gevraagd door coach/trainer) toestaan op Hurley, en van de bezoekende clubs maximaal 10 personen.


Fundraising Diner 21/8

Het fundraising diner met Heren en Dames 1 kan, met de juiste aanvullende regels, zeker

plaatsvinden. Zie hiervoor het nieuwsbericht op de website, er zijn nog kaarten

beschikbaar! Voorafgaand aan het diner zijn er tussen 1700-1900u wedstrijden tussen

Heren en Dames 1 tegen oud-Heren en oud-Dames 1. Ook deze zijn te bezoeken met

inachtneming van de regels.


Handhaven van deze bovenstaande regels kunnen wij als Bestuur echt niet alleen doen. Spreek elkaar aan en vooral: neem je eigen verantwoordelijkheid door je aan deze regels te houden. Gebruik je gezond verstand! Ook al schat je de kans dat er via jou besmettingen plaatsvinden misschien "klein” in, de gevolgen kunnen zeer groot zijn; het zou kunnen betekenen dat we alsnog niet kunnen hockeyen dit seizoen. We moeten het met z’n allen doen!

Maak er een mooie en vooral veilige start van de competitie van,


Het Bestuur

Jan Chris, Rick, Bas, Hanna, Hilde, Oscar, Peter en Monique