Verslag ALV van 1 juli j.l.

7-7-2020 Van de Voorzitter

ALV 1 juli


Woensdag 1 juli is de tweede ALV van dit jaar gehouden. Met drie rijen stoelen die 1,5 meter uit elkaar stonden en het bestuur verspreid over een tafel van 8 meter breed, hebben we volgens het coronaprotocol in het clubhuis voor 15 leden vergaderd.Na een korte introductie van de Voorzitter, Jan Chris de Nooijer, over de afgelopen corona periode en het afscheid van hoofdsponsor Rabobank werden de notulen van de vorige vergadering goedgekeurd.

Vervolgens werd er stilgestaan bij de oprichting van de ‘Boskuikens’. Hanna Wintzen, bestuurslid jeugd, vertelde over het aspirant lidmaatschap voor kinderen van 4 tot 6 jaar die met een vrijdagmiddag training de eerste stappen van hun carrière van een leven lang hockey gaan zetten: de Boskuikens.

Daarna vertelde Monique van Dijk, bestuurslid facilitair, over de status van de vervanging van de toplaag van veld 7 tot een semi-waterveld. Dat loopt voorlopig redelijk volgens planning en het zal ruim voor aanvang van het nieuwe seizoen gereed zijn.

De volgende drie agendapunten betrof de financiële zaken van Hurley. Bas van de Vlist, Penningmeester, stond stil bij de begroting 2020-2021 en lichtte een aantal zaken toe en beantwoorde vragen vanuit de zaal. De begroting werd in meerderheid goedgekeurd, inclusief de jaarlijkse inflatieverhoging van de contributie, een toeslag voor de opleidingsteams jeugd en een 10% contributieverhoging voor zaalhockey.

Tenslotte was er tijd voor een aantal bestuurswisselingen. Jan Chris de Nooijer verliet zijn (dubbel-) functie van bestuurslid Tophockey en droeg deze over aan Hanna Wintzen. Vervolgens verleenden de leden decharge aan Hanna omdat zij haar plek van bestuurslid jeugd overdroeg aan een nieuw bestuurslid: Hilde Klok. Hilde heeft zich gemeld naar aanleiding van de vacature en we zijn blij dat zij met haar ervaring het bestuur komt versterken. (Zie ook haar introductie elders op de website).

De belangrijkste rondvraag ging over de mogelijkheid voor de senioreteams om te kunnen doortrainen in de zomer, omdat er ook Sportways kampen op Hurley worden gehouden. Oscar Kroon, bestuurslid senioren: ‘Er is besloten dat senioren kunnen blijven trainen deze zomer, ondanks de protocollen en de hockeykampen. In welke aangepaste vorm dat voor de weken 28-32 zal zijn, maken wij via de TC en de aanvoerders op korte termijn bekend.”

Na de rondvraag en de afsluiting werd met de aanwezige leden nog een drankje gedronken in het clubhuis, want die is weer vanaf 1 juli open (onder de bekende Covid-19 voorwaarden).

Dank aan alle aanwezigen, Het Bestuur