Gezocht, meisjes C keepers

Zowel voor de lijn- als breedteteams zoekt Hurley keepers voor meisjes C.&n


LEES VERDER

Coronavirus, KNHB update

Update 23 mei: 'volle' velden en enthousiasme weer terug!


LEES VERDER

Nog ruimte voor Bosuiltjes-jongens voor komend seizoen

De huidige Bosuiltjes zijn weer begonnen op zaterdagmorgen in het Amste


LEES VERDER

Jeugd “HR personeelsbeleid” (vrijwilliger) gevraagd!

Jeugd "HR personeelsbeleid” (vrijwilliger) gevraagd!

Het li


LEES VERDER

Sportways kampen

Een hele zomervakantie zonder hockey? Echt niet!
Zie jij nu al op t


LEES VERDER
 

A.L.V. op 11 december a.s

26-11-2019 Algemeen

Beste Hurleyanen,

Op woensdag 11 december 2019 om 20:00 uur houden wij onze Algemene Ledenvergadering in het clubhuis op Hurley. Na afloop van de ALV is er tijd en gelegenheid voor een drankje aan de bar.

Hierbij treft u de agenda. Voor de stukken moet u even inloggen op de site of stuur een mailtje naar [email protected] om deze toegestuurd te krijgen.

Instructie site: Eerst inloggen op www.hurley.nl.

Ga in de bovenbalk naar ‘Club’, en klik vervolgens op ‘Documenten’ en vervolgens op ‘ALV 11-12-2019. We hopen u in grote getalen te mogen ontvangen.

Vriendelijke groet namens het bestuur,

Rick Jager
Secretaris THC Hurley

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen
3. Vaststellen notulen ALV 20 juni 2019 
4. Vaststellen jaarverslag 2018-2019
5. Financiële jaarrekening seizoen 2018-2019
a. Bespreking financiële jaarrekening seizoen 2018-2019
b. Verslag kascommissie
c. Vaststelling financiële jaarrekening seizoen 2018-2019
6. Décharge Marieke Dresmé, bestuurslid Senioren
7. Décharge bestuur over het gevoerde beleid seizoen 2018-2019 
8. W.v.t.t.k.
9. Rondvraag
10. Sluiting