Procedure teamindelingen Jeugd 2019-2020

15-3-2019 Jeugd

Procedure teamindelingen en instroom Jeugd 2019-2020


Teamindelingen (selecties)

In het vorige seizoen is Hurley begonnen met het aanpassen van de procedure voor teamindelingen bij de jeugd. In plaats van selectietrainingen waarin spelers/speelsters beoordeeld worden in een "momentopname”, volgen de Technisch Coördinatoren de ontwikkeling van de spelers door het jaar heen. In de komende periode kan het in een enkel geval voorkomen dat een speler/speelster gevraagd wordt bij een ander dan het huidige team mee te trainen. Bovendien zijn er verschillende evaluatie gesprekken waarin zij input krijgen van de trainers en coaches. Deze gesprekken worden gevoerd in het bijzijn van de categorieleiders.


De teamindelingen vinden plaats op basis van deze evaluaties op elementen van zowel hockeyvaardigheden als inzet/motivatie; dit geldt ook bij doorstroom naar de senioren. Deze procedure is van toepassing op alle 11-tallen, Top en Breedte. De teamindeling bij de Jongste Jeugd teams vindt plaats op basis van de elementen beleving en beweging. 


De Technisch Managers Peter Hortulanus (11-tallen) en Frank van Rossem (Jongste Jeugd) zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de indeling. De week nadat de teamindelingen bekend worden gemaakt kan met hen door spelers/speelsters die een nadere toelichting willen een afspraak gemaakt worden, indien gewenst in bijzijn van de ouders. 


Het volledige teamindelingsbeleid 2019-2010 staat opgenomen onder Documenten/Jeugd (achter de inlog).  


Instroom en aanname nieuwe jeugdleden

Voor spelers/speelsters van een andere club die een plek ambiëren in een lijn 11-tal is het aannamebeleid ook aangepast en vinden er geen instroom trainingen meer plaats. Zie voor de procedure de lidmaatschap pagina, onder jeugd, instroom eerste lijnteams, waarbij opgemerkt moet worden dat Hurley zich terughoudend opstelt voor instroom in de categorieën 8E, D en (1e jaars) C, in lijn met de KNHB visie daarover. 

In overige gevallen geldt de reguliere wachtlijst- en voorrangsregeling. 

Gerelateerd nieuws: Jeugd