Oproep ALV 13 december 2018 om 20:00 en agenda

30-11-2018 Bestuur THC Hurley

Foto: ©Kees Boelhouwer, kbfoto.nl

Beste Hurleyanen,

Op donderdag 13 december 2018 om 20:00 zullen we de halfjaarlijkse Hurley-ALV houden. Bij deze algemene ledenvergadering staan het jaarverslag en de financiële jaarrekening op de agenda. Tevens zullen vijf bestuursleden aftreden te weten Huub Arendse (voorzitter), Hans Grönloh (penningmeester), Anton Hijlkema (tophockey), Mark Reinders (verenigingscomplex en accomodatie) en Bibi Krot (secretaris). We zien u graag dan.

Hierbij de agendapunten voor de vergadering. De overige stukken voor de ALV zullen op de site onder de inlog/Documenten/181213ALV staan.

Agenda

 

1.Opening

 

2.Mededelingen

 

3.Vaststellen notulen 21 juni 2018

 

4.Opvolging actiepunten ALV 21 juni 2018

 

5.Vaststellen jaarverslag THC Hurley 2017 – 2018

 

6.Financiële jaarrekening seizoen 2017 - 2018

a.Bespreking financiële jaarrekening seizoen 2017 - 2018

b.Verslag kascommissie

c.Vaststelling financiële jaarrekening seizoen 2017 - 2018

 

7.Décharge bestuur over het gevoerde beleid seizoen 2017 – 2018

 

8.Herbenoeming kascommissie

 

9.Herbenoeming/Bestuursmutaties:

 

Aftredend:

Bibi Krot, secretaris

Mark Reinders, bestuurslid accommodatie en verenigingscomplex

Anton Hijlkema, bestuurslid tophockey

Hans Grönloh, penningmeester

Huub Arendse, voorzitter

 

De volgende kandidaten worden door het bestuur voorgedragen: Rick Jager als secretaris, Bas van der Vlist als penningmeester, Jan Chris de Nooijer als voorzitter. Jan Chris de Nooijer zal ook de portefeuille tophockey op zich nemen.

 

Aftredend volgens rooster en kandidaat voor herbenoeming:

Hanna Wintzen, bestuurslid jeugd

 

10.Rondvraag

 

11.Sluiting


Vriendelijke groet namens het bestuur,

Bibi Krot
Secretaris