JD3 winterkampioen!

JD3 winterkampioen! Na winst in de bosderby tegen Pinoke JD3, moest


LEES VERDER

JC3 kampioen!

JC3 kampioen!
Er is een jaarlijkse traditie in de m


LEES VERDER

MD5 winterkampioen

Hoera! Hurley MD5 is supergoed bezig dit seizoen. Ze zijn inmiddels winter


LEES VERDER

Oproep ALV 13 december 2018 om 20:00 en agenda

Foto: ©Kees Boelhouwer, kbfoto.nl

Beste Hurl


LEES VERDER

AB gala 15 december.

Beste AB Leden, 15 December van 21.00 tot 01.00 vindt het jaarlijkse AB


LEES VERDER

Hurley complex gesloten

Tijdens de winterstop is het Hurley complex gesloten van 3 december tot 9 j


LEES VERDER

Zaalleiding, hoe moet dat ook alweer?

De KNHB heeft bijgaande handleiding ontwikkeld ter onder


LEES VERDER

Handige lijst met zaal adressen

Voor iedereen die zaalhockey speelt vind je onderaan dit artikel een han


LEES VERDER

Trainingsschema & trainers zaal bekend

Het trainingsschema zaal voor junioren is bekend en is als bijlage ondera


LEES VERDER
Algemene ledenvergadering THC Hurley op 13 december 2018 om 20:00
 

Oproep ALV 13 december 2018 om 20:00 en agenda

30-11-2018 Bestuur THC Hurley

Foto: ©Kees Boelhouwer, kbfoto.nl

Beste Hurleyanen,

Op donderdag 13 december 2018 om 20:00 zullen we de halfjaarlijkse Hurley-ALV houden. Bij deze algemene ledenvergadering staan het jaarverslag en de financiële jaarrekening op de agenda. Tevens zullen vijf bestuursleden aftreden te weten Huub Arendse (voorzitter), Hans Grönloh (penningmeester), Anton Hijlkema (tophockey), Mark Reinders (verenigingscomplex en accomodatie) en Bibi Krot (secretaris). We zien u graag dan.

Hierbij de agendapunten voor de vergadering. De overige stukken voor de ALV zullen op de site onder de inlog/Documenten/181213ALV staan.

Agenda

 

1.Opening

 

2.Mededelingen

 

3.Vaststellen notulen 21 juni 2018

 

4.Opvolging actiepunten ALV 21 juni 2018

 

5.Vaststellen jaarverslag THC Hurley 2017 – 2018

 

6.Financiële jaarrekening seizoen 2017 - 2018

a.Bespreking financiële jaarrekening seizoen 2017 - 2018

b.Verslag kascommissie

c.Vaststelling financiële jaarrekening seizoen 2017 - 2018

 

7.Décharge bestuur over het gevoerde beleid seizoen 2017 – 2018

 

8.Herbenoeming kascommissie

 

9.Herbenoeming/Bestuursmutaties:

 

Aftredend:

Bibi Krot, secretaris

Mark Reinders, bestuurslid accommodatie en verenigingscomplex

Anton Hijlkema, bestuurslid tophockey

Hans Grönloh, penningmeester

Huub Arendse, voorzitter

 

De volgende kandidaten worden door het bestuur voorgedragen: Rick Jager als secretaris, Bas van der Vlist als penningmeester, Jan Chris de Nooijer als voorzitter. Jan Chris de Nooijer zal ook de portefeuille tophockey op zich nemen.

 

Aftredend volgens rooster en kandidaat voor herbenoeming:

Hanna Wintzen, bestuurslid jeugd

 

10.Rondvraag

 

11.Sluiting


Vriendelijke groet namens het bestuur,

Bibi Krot
Secretaris