Zaalleiding, hoe moet dat ook alweer?

28-11-2018 Jeugd

De KNHB heeft bijgaande handleiding ontwikkeld ter ondersteuning van de zaalleiding. Lees het goed door en download eventueel het factsheet via de link onderaan dit artikel.

***********

Factsheet zaalleiding 

Wie 

 • De zaalleiding bestaat uit minimaal 2 personen (beiden 18 jaar of ouder).
 • De zaalleiding moet herkenbaar zijn als zaalleiding, dus geen spelers in sporttenue
 • Als zaalleiding ben je verantwoordelijk voor de zaalleiding. Het is dus niet de
  bedoeling dat je dan gaat fluiten, coachen en/of zelf spelen.
 • Vul thuis de speeltijden van de wedstrijden in.
  Reglementen
 • De zaalleiding beschikt over Bondsreglement 2018, zaalspelreglement 2016 en schadeformulier (zie hiervoor de link op website KNHB).
 • Lees vooraf de instructies over zaalleiding en bekijk het YouTube filmpje.
  Aanwezig/vooraf
 • De zaalleiding is een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig.
 • De zaalleiding zorgt bij aanvang en aan het einde van het hockeyprogramma dat de
  balken neergelegd cq opgeruimd worden; de spelers van beide teams zijn verplicht
  hierbij hun medewerking te verlenen.
 • Bij jeugdwedstrijden eventueel ouders aanwijzen voor neerleggen cq opruimen van
  balken. Controleer op gebruik zaalschoenen, anders schoenen uitdoen.
 • Inspelen gebeurt alleen tussen de balken.
  Uitrusting spelers/keepers
 • Als zaalleiding controleer je voor de wedstrijden de uitrusting van alle spelers inclusief de doelverdediger.
 • Foamlegguards met klittenband hebben de voorkeur boven legguards voorzien van speciale zaalhockeybandjes met plastic gespen. Let op: Metalen gespen of het afplakken daarvan is niet toegestaan. Sticks en schoenen worden alleen binnen gebruikt => keepers en spelers met onjuiste uitrusting blijven buiten het speelveld.
  DWF
 • De zaalleiding ziet toe op het invullen van het DWF; coaches zorgen voorafgaand aan wedstrijd dat het aantal namen op het DWF klopt met aantal spelers, scheidsrechters controleren dit ook voor aanvang wedstrijd en zaalleiding ondersteunt controle tijdens wedstrijd. Teams en scheidsrechters zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van het DWF => zie ook Bondsreglement 2018.
  Opmerkingen achteraf dat aantal namen spelerslijst en/of aantal spelers onjuist is, neemt de competitieleider niet in behandeling.
  Scheidsrechters
 • Scheidsrechters zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van de gehele wedstrijd.
 • Het is niet toegestaan gedurende een en dezelfde wedstrijd als speler en/of coach bij
  de wedstrijd betrokken te zijn. Slechts bij een blessure kan een scheidsrechter
  worden vervangen.
 • Jeugdspelers mogen nooit als scheidsrechter optreden bij een wedstrijd van het team
  waar zij gewoonlijk in spelen. Ook niet wanneer dit alleen tijdens de veldcompetitie is.
  Wedstrijd(duur)
 • Wedstrijden duren 2 x 20 minuten met max. 5 minuten rust. Teams wisselen van speelhelft en bank, scheidsrechters blijven staan.
 • Vanwege strakke tijdsplanning blijft "shake hands” achterweg. Dit neemt niet weg dat de gedachte achter "shake hands” ook bij zaalwedstrijden van toepassing is.
 • De wedstrijdtijd gaat in op de vastgestelde aanvangstijd ongeacht of de beide teams en scheidsrechters speelklaar zijn.
 • Klok voor 1ste helft start op vastgestelde aanvangstijd, klok voor 2de helft start op

25 minuten na vastgestelde aanvangstijd. Geef 1 minuut voor begin van een helft 

(elektronisch) signaal. Voor teams het teken om zich op te stellen.
• Tijdens de wedstrijd blijft de tijd lopen, ook bij blessures (van welke aard dan ook), 

kaarten en strafballen. Discussies tussen coaches, spelers, scheidsrechters en zaalleiding leiden tot vermindering van zuivere speeltijd! 

Onregelmatigheden 

 • Bij het niet komen opdagen van een team, stuurt de zaalleiding een mail naar het districtskantoor .
 • Zorg dat er geen uitslag voor de desbetreffende wedstrijd wordt ingevuld. De commissie zaalhockey beslist over de uitslag van de wedstrijd.
 • Teams die te laat zijn, krijgen voor elke volle 3 minuten één strafdoelpunt tegen. Een team dat 15 minuten na het vastgestelde aanvangstijdstip nog niet gereed is dan wel niet bestaat uit het vereiste minimum aantal spelers van 4, wordt als niet- opgekomen beschouwd.
  Bewaar dit goed

• Bewaar dit document of lever het in bij uw zaalverantwoordelijke. De zaalhockey commissie kan op een later moment naar informatie tijdens uw zaaldienst vragen. 


 

Bijlage