Hurley hockeykampen 2019

Beste ouders/kids uit de E, D en C jeugd,
<


LEES VERDER

Train met Steijn van Heijningen en Felice Albers!

Train met Hoofdklasse-spelers Steijn van Heijningen & Felice Albers!


LEES VERDER

Nationale sportkampen op Hurley

Hockeykampen in de zomer op Hurley!
In de zomervakant


LEES VERDER

Sportways kampen op Hurley

SportWays hockeykampen: nergens leer je zoveel tijdens één k


LEES VERDER
 

Tot 27 september pitchen op een RABO sponsorproject

21-8-2018 Algemeen

De Leefbare stad
Rabobank Amsterdam heeft als doel om Amsterdammers, klanten en niet-klanten, met elkaar te verbinden om elkaar te laten zien wat er gebeurt in de stad, maar vooral om ontmoetingen te creëren en mensen en verenigingen te activeren bij te dragen aan projecten en initiatieven die de stad sterker maken. Door de eeuwen heen heeft Amsterdam zich ontwikkeld tot een pluriforme en open stad. In deze eeuw is de populariteit van de stad tot grote hoogte gestegen met alle gevolgen van dien. De sociale cohesie staat onder druk. Als we niet opletten dan segregeert de stad hetgeen de onderlinge banden en verstandhouding niet ten goede komt. Verengingen worden steeds meer de Haarlemmerolie. Deze rol wordt steeds belangrijker. De Rabobank wil haar partners uitdagen om actief mee te werken aan het leefbaar houden van de stad, iedere vereniging op zijn eigen manier.

Nieuw Sponsortraject Rabobank
Rabobank onderkent de waarde van sportverenigingen en cultuurorganisaties en zet daarom de komende jaren in op intensieve begeleiding van deze partijen. Dat doet de Rabobank in samenwerking met de 25 sportbonden die betrokken zijn bij Team NL, NOC*NSF, Kunstbende en cultuurkoepel LKCA. Het doel is om verenigingen en stichtingen toekomstbestendig te maken én te houden. Dit nieuwe Sponsortraject is in eerste instantie een tweejarig traject die vervolgens geëvalueerd wordt en beoordeeld wordt voor een mogelijk vervolg.

Pitch maatschappelijke rol van je vereniging
Om in aanmerking te komen voor ons nieuwe sponsortraject vragen we u om een pitch te maken. Een pitch is een presentatiewijze van een idee voor een product, service of project. In deze pitch geeft u aan op welke manier uw vereniging (nog) maatschappelijk(er) actief wil zijn en waarom de vereniging daarvoor wil deelnemen aan ons programma.

De opdracht is als volgt: presenteer uw vereniging, het maatschappelijke thema en de motivatie om aan de ‘Verenigingsondersteuning vanuit de Rabobank’ deel te nemen aan de hand van de volgende vragen:

· Vertel iets over de vereniging; wie zijn jullie?
· Op welke (of combinatie) van de vijf thema’s(Gezond/Duurzaam/Maatschappelijk/Financieel/Respect) wilt uw vereniging zich verder ontwikkelen?
· Benoem drie belangrijke ambities binnen dit (deze) thema(’s).
· Op welke manier zijn deze waardevol en realiseerbaar?

De vorm
De vorm waarin antwoord wordt gegeven op bovenstaande vragen mag u zelf bepalen. Een PowerPoint presentatie, video, leaflet, moodboard of handgeschreven brief; alles mag en alles kan!

Ondersteunende informatie

Een aantal Sportbonden heeft voorbeelden en materiaal beschikbaar over maatschappelijk betrokken verenigingen. Culturele verenigingen kunnen deze voorbeelden ook gebruiken ter inspiratie. Kijk voor de voorbeelden op www.knvb.nl , www.knhb.nl of www.centrecourt.nl. Ook het Back to Basics filmpje van de KNVB geeft inspiratie en kan daarmee helpen in de voorbereiding.

Heb je een goed idee of plan? Neem dan contact op met onze sponsorcommissie: