Hurley hockeykampen 2019

Beste ouders/kids uit de E, D en C jeugd,
<


LEES VERDER

Train met Steijn van Heijningen en Felice Albers!

Train met Hoofdklasse-spelers Steijn van Heijningen & Felice Albers!


LEES VERDER

Nationale sportkampen op Hurley

Hockeykampen in de zomer op Hurley!
In de zomervakant


LEES VERDER

Sportways kampen op Hurley

SportWays hockeykampen: nergens leer je zoveel tijdens één k


LEES VERDER
 

Kom jij Hurley besturen?

18-8-2018 Van de Voorzitter

Na een tweetal ledenvergaderingen met weinig bestuurswisselingen (we namen afscheid van Ernst van der Burg en Wouter Martens), verwachten wij in het najaar een aantal bestuurswisselingen door te voeren. Het gaat om de functies van secretaris, penningmeester en tophockey. Bibi Krot, Hans Grönloh en Anton Hijlkema hebben aangegeven dat zij na jaren van actief lid te zijn geweest van het bestuur graag het stokje willen overdragen aan een opvolger. Daarnaast gaan we ook op zoek naar een nieuwe voorzitter. Als we een geschikte kandidaat kunnen vinden is het ook mijn bedoeling om terug te treden uit het bestuur. Deze cumulatie van wisselingen heeft alles te maken met de intensieve bestuursperiode van het afgelopen jaar waarin wij wisselingen in het bestuur niet opportuun hebben geacht.

 

Bibi neemt na vijf jaar afscheid van het bestuur en we zijn op zoek naar een enthousiast lid met een affiniteit voor governance. Het organiseren van de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen, bewaken van de statuten en het huishoudelijk reglement en het voeren van de correspondentie met leden en niet-leden behoort tot de taken van de secretaris. Verder valt een aantal commissies zoals de juridische en tuchtcommissie onder de verantwoordelijkheid van de secretaris.

 

Hans neemt na zeven jaar afscheid als penningmeester en we zijn op zoek naar een opvolg(st)er die tot voornaamste taak heeft het bewaken van de financiële positie op korte en lange termijn alsmede het toezien op de financiële administratie, die overigens extern gevoerd wordt. Verder zijn belangrijke taken de afstemming met relevante partijen als het gaat om externe financiering en subsidies.

 

Anton neemt na zes jaar afscheid als bestuurslid tophockey. Zijn opvolg(st)er is verantwoordelijk voor het lange termijn beleid inzake tophockey, te weten, heren 1 en dames 1en heren 2 en dames 2. Het samenstellen van de juiste begeleidingsteams en, in nauw overleg met de begeleidingsteams, zorgen voor de samenstelling van de teams zijn essentiële taken. Verder is ook het overleg met de Hoofdklasse Hockey cv een kerntaak.

 

Het is mijn intentie om voor het einde van dit jaar, na acht jaar, te stoppen met het voorzitterschap. Ik vind het enorm belangrijk dat een nieuwe voorzitter het DNA van Hurley actief uitdraagt: het zijn van zowel een tophockey als breedte hockeyclub, waarin de kernwaarden Samen, Creativiteit, Ambitie en Warmte de basis vormen.

Wij zijn op zoek naar energieke, actieve en leuke (hockeyende) Hurleyleden die willen bijdrage aan het verder ontwikkelen van Hurley en bereid zijn daar de verantwoordelijkheid voor te nemen als bestuurslid. Wij roepen iedereen op die daar interesse in heeft om contact op te nemen met één van de bestuursleden. Een uitgebreide profielschets van de verschillende bestuursfuncties staan op de Hurley website achter de inlog onder het kopje Documenten

Namens het bestuur,


Huub Arendse