A.L.V. do 21 juni, 19:30. Actieve leden borrel uitgesteld

18-6-2018 Vereniging

Foto: ©Kees Boelhouwer, kbfoto.nl

Beste Hurleyanen,

Hierbij roepen we alle leden en ouders van jeugdleden van Hurley op voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 21 juni 2018 om 19:30 in de Nico Vink foyer. Gewoonlijk wordt de vergadering vooraf gegaan door de "Actieve Leden Borrel". Echter is dit i.v.m. verhuur van het complex niet mogelijk. De altijd gezellige borrel is verplaatst naar 11 juli.

Op de agenda van de A.L.V. staan de volgende onderwerpen.

Agenda ALV 21 juni 2018

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen notulen 17 januari 2018*

4. Resultaten projectgroepen

5. Bespreking en vaststelling begroting 2018-2019, inclusief contributie*

6. AVG

7. Bestuursmutaties: aftreden Wouter Martens en samenvoeging tc dames/tc heren tot tc senioren

8. W.v.t.t.k.

9. Rondvraag

10. Sluiting

*Binnenkort zullen de stukken achter de ledeninlog op de site beschikbaar zijn. U kunt ook een email sturen naar [email protected], dan zult u de stukken per email toegestuurd krijgen.

Vriendelijke groet namens het bestuur,

Bibi Krot

Secretaris THC Hurley


Gerelateerd nieuws: Vereniging