Let op: update teamindelingen 2018-2019 Jeugd

5-6-2018 Jeugd

Hieronder alles op een rijtje omtrent de procedures rondom de samenstelling/ selecties voor de elftallenjeugdteams van komend jaar:


Update: de teamindelingen moeten vanwege de nieuwe privacy wetgeving (AVG) achter de ledenlogin worden vermeld. Zorg dat je je lidmaatschapsnummer en wachtwoord bij de hand hebt. Ben je dit kwijt, vraag dan nieuwe inloggegevens aan op [email protected]

Voor de elftallen lijnteams geldt (inclusief instroom van buiten):

-Instroom spelers die hebben meegetraind met een 1e lijnteam hebben op maandag na de selectieweek bericht gekregen van Mark Borgers

-De instroom spelers hebben aansluitend via de categorieleiding (CL) een mail over het verdere proces van aanmelding en wie de contactpersonen binnen de club zijn ontvangen

-Mochten deze instroom spelers zich eind mei nog niet hebben ingeschreven bij Hurley dan onderneemt  de categorieleiding actie naar Peter Hortulanus

-10 juni worden de selectiegroepen voor de elftallen van maximaal 20 kinderen bekend gemaakt (en op dezelfde dag alle staan ook alle andere teamindelingen online)

-Voor de eerste week van juli maken de lijn teamcoaches in overleg met Peter Hortulanus de definitieve indeling van de lijnteams bekend.

-Voor alle lijnteams geldt dat de training weer zal starten op 15 augustus ALLE spelers worden dan ook terug verwacht

Zoals gebruikelijk kunnen er tot de herfstvakantie nog verschuivingen optreden in de teamindelingen.


Voor opleiding- en breedte elftallen teams:

-Alle coaches hebben in maart het TIPS formulier ingevuld en dit in een persoonlijk gesprek met Peter Hortulanus (Jeugd) en Frank van Rossum (Jongste Jeugd) en de categorieleiding (CL) toegelicht

-Alle coaches zijn eind mei nogmaals gevraagd het TIPS formulier in te vullen en deze naar Peter Hortulanus te sturen

-Alle ouders en kinderen zijn via de mail gevraagd eventuele voorkeuren voor vriendjes/vriendinnetjes door te geven

-Peter Hortulanus heeft samen met de CL een voorlopige teamindeling gemaakt. Hierbij is de input van coaches en trainers als uitgangspunt gebruikt en natuurlijk zijn hierin de sociale verzoeken meegenomen (dit laatste is niet van toepassing op de opleidingsteams). Tevens wordt er door Peter Hortulanus bij wedstrijden en/ of trainingen gekeken om het een en ander (nogmaals) te toetsen

-Zondag 10 juni worden alle (voorlopige) elftallenteamindelingen online gepubliceerd (zoals gebruikelijk kunnen er tot de herfstvakantie nog verschuivingen optreden in de teamindelingen)

Indien men vragen heeft met betrekking tot de elftallen teamindelingen kan dit per mail aan 
[email protected] om een afspraak maken. Deze afspraken zullen alléén plaatsvinden op woensdag 20 en vrijdag 22 juni.

Voor vragen over de jongste jeugd volgt nader bericht.

De witte rookdag van 8 juli is NIET bedoeld om over de gemaakte teamindelingen te praten, maar om elkaar te leren kennen.
De witte rookdag op ZONDAG 8 juli is traditioneel de kennismaking voor en met de nieuwe teams. Dit geldt voor de categorie E t/m A. 

Op deze dag vragen we ook weer aan alle teams om de taken voor coaches, scheidsrechters, teambegeleiders en de wedstrijdtafel onder de ouders te verdelen. (Zonder deze inzet het het niet mogelijk om een goed hockeyjaar te draaien) (het speelschema komt zo spoedig mogelijk op de site)


Start nieuwe seizoen:

-Voor alle teams geldt dat de trainingen zullen starten in de eerste week dat de scholen weer beginnen (3 september)

-De opleidingsteams zullen met hun coach/trainers waar mogelijk een week eerder van start gaan

-De lijnteams zullen vanaf 15 augustus weer starten

-De competitie zal (behalve voor de lijnteams) op zaterdag 15 september van start gaan

-De lijnteams zullen hun eerste competitie wedstrijd op 1 september hebben
Een overzicht met belangrijkste data voor o.a. trainingen van het eerste blok wordt zo snel mogelijk op de site gepubliceerd


Gerelateerd nieuws: Jeugd