Heeft u de contributie al betaald?

12-9-2017 Ledenadministratie

Beste leden,
We willen u graag wijzen op de datum van 15 september. Betaalt u op factuur en wilt u nog gebruik maken van de korting, maak dan voor 15 september het verschuldigde bedrag over op ons rekeningnummer NL29 RABO 0131010352 t.n.v. THC Hurley onder vermelding van factuur- en lidnummer.
De contributiebedragen zijn terug te vinden op de website onder De club - Lidmaatschap.

 Wij verzenden de facturen per e-mail. Wanneer u deze niet hebt ontvangen kunt u de factuur raadplegen door in te loggen op de site van Hurley. U vindt uw factuur onder het kopje Ik - Mijn facturen. De spelregels zijn simpel: betaalt u vóór 16 september dan heeft u recht op de korting, vanaf 16 september niet meer.