Dubbel weekend Dames 1: Vrijdagavond komen de dames van Den Bosch op bezoek de wedstrijd start om 20:30. Zondag 25 maart vertrekt dames 1 naar de Haags-Delftse mix en spelen zoals gewoonlijk om 12:45. De heren ontvangen Zwolle thuis om 14:45.
 

Lidmaatschap

(Op deze pagina alle informatie over aanmelden jeugd en senioren, opzeggen van het lidmaatschap en voorwaarden verbonden aan het lidmaatschap)


Ledenadministratie & contributies

E-mail:
[email protected]
Telefoon:
020 - 44 143 36 / 020 - 64 090 16
Rekeningnummer contributies:NL29 RABO 01310.10.352

Alle wijzigingen omtrent het lidmaatschap stuurt u naar de ledenadministratie, bij voorkeur per e-mail. Opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 mei te gebeuren. Wijzigingen in de status van het lidmaatschap moeten liefst voor 1 juni (uiterlijk 1 juli) worden doorgegeven. Na 1 juli beoordeelt het bestuur of uw verzoek wordt gehonoreerd.


Aanmelden

U kunt u of uw kind online aanmelden via onze site. U vult hiervoor het inschrijfformulier in. U bent hiermee nog geen lid, het lidmaatschap gaat pas in nadat u of uw kind in een team bent/is geplaatst. Mocht er geen plaats zijn, dan vervalt de aanmelding en worden uw gegevens weer verwijderd. Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni van een kalenderjaar.

Let op: Nieuwe leden zijn verplicht ons te machtigen voor automatische incasso. De automatische incasso is uitsluitend bestemd voor het innen van de contributiebedragen en van standaardboetes voor eventuele gele of rode kaarten tijdens reguliere wedstrijden. De automatische incasso wordt direct gestopt na beëindigen van het lidmaatschap.

Gespreid betalen is mogelijk mits de eerste termijn voor 1 september kan worden afgeschreven. Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met de ledenadministratie.


Jeugd

Voor de allerkleinste hockeyfans (5-jarigen) organiseert Hurley in samenwerking met hockeyschool Panasj een reeks kennismakingstrainingen in de zaal op zaterdagmiddag. Drie keer per jaar start er een blok van 8 trainingen. De kosten zijn 99 € per blok. Op speelse wijze leren de kinderen de eerste hockeybeginselen van ervaren enthousiaste trainers. In juni is de slotbijeenkomst op het grote Hurleyveld.

Bij interesse voor Hurley-Panasj graag aanmelden via het reguliere Hurleyformulier zodat alle informatie in het systeem komt én een email aan [email protected]

Deelname aan Hurley-Panasj is helaas geen garantie voor directe plaatsing bij de Hurley-Bosuiltjes. Het aantal aan te nemen Bosuiltjes hangt nl af van het aantal broertjes/ zusjes dat zich opgeeft.


De Jongste Jeugd (6 t/m 9 jaar)

Kinderen die voor 1 oktober zes zijn geworden kunnen lid worden van THC Hurley. Elke zaterdagochtend van 08.30-09.30 uur is er een speciale training voor deze leeftijdscategorie, de zogeheten Bosuiltjes. Frank van Rossem en zijn team staan garant voor veel sport- en spelplezier. Ouders staan elk jaar weer verrast hoeveel vorderingen de kinderen maken. De Bosuiltjestraining start elk jaar begin september en eindigt in juni. Het is raadzaam de kinderen hiervoor tijdig in te schrijven via het reguliere inschrijfformulier.

N.B.
Alleen kinderen geboren tussen 1 oktober 2010 tot en met 30 september 2011 kunnen zich aanmelden voor het Bosuilen seizoen 2017-2018.

Vanaf zeven jaar gaan kinderen deel uitmaken van een F-team. Ze gaan tweemaal per week trainen (verplicht) en op zaterdag competitiewedstrijden spelen in drietallen. Wedstrijden worden om de week op Hurley of op een andere club in de regio gespeeld. Op latere leeftijd speelt de jeugd in zestallen en daarna in achttallen.


De oudere jeugd (10 t/m 18 jaar)


Vanaf 10 jaar spelen de kinderen in elftallen (D-categorie). Tot de 18-jarige leeftijd speelt men bij Hurley in de jeugd. Daarna biedt Hurley de mogelijkheid om als senior in een "jong” dames-/heren team te spelen.


Een jeugdlid opgeven?

THC Hurley verheugt zich in een toenemende belangstelling door de jeugdopleiding, de prachtige locatie in het Amsterdamse bos en natuurlijk door de solide aanwezigheid van onze topteams, Heren 1 en Dames 1, in de Hoofdklasse. Wij zijn bijzonder blij met alle inschrijvingen van aspirant-leden, maar het beperkte aantal velden in het Amsterdamse bos zorgt ervoor dat we niet voor elke belangstellende plaats hebben. In de jeugdcategorieën A t/m F zeggen bovendien heel weinig kinderen op. Als er al opzeggingen zijn, zijn deze meestal het gevolg van een verhuizing. De categorieleiders hebben de meest recente informatie of er een plekje in een leeftijdscategorie beschikbaar komt en op welke termijn. Op de site onder
commissies/jeugdcommissie kunt u de betreffende categorieleider vinden die u kunt benaderen voor meer informatie.

Voorrang wordt bij de jongste jeugd van Hurley gegeven aan broertjes, zusjes en kinderen van spelende leden die zich vóór 1 april hebben opgegeven. Daarna vervalt de voorrangsregeling. Om teleurstellingen te voorkomen, familie van oud-leden hebben geen voorrang en deelname aan het Hurley-Panasj programma geeft geen recht op een plekje bij de Bosuiltjes.

De definitieve indelingen voor het komend seizoen communiceren wij na de meivakantie.


Informatie voor ouders

Een kind op Hurley betekent ook een actieve inzet van ouders. U heeft gekozen voor een teamsport voor uw kind. Dat brengt veel gezelligheid met zich mee, maar ook zeker een actieve inzet van u als ouder. Uw kind maakt deel uit van het team, er wordt op hem/haar gerekend.

Hockey is technisch een lastige sport. Daarom gaan we ervan uit dat de kinderen, in principe, bij alle trainingen (2x per week) en alle uit- en thuiswedstrijden (zaterdag), aanwezig zijn en u daarmee rekening houdt in de familie-agenda.

Als ouder zet u zich daadwerkelijk actief in voor Hurley. U kunt dan denken aan de volgende activiteiten:
  • Als teambegeleider
  • Als spelleider/scheidsrechter
  • Als coach
  • Als trainer
  • Als sponsor
  • Als gastheer of gastvrouw bij de wedstrijdtafel
  • Als categorieleider
  • Als (mede)organisator van toernooien
En natuurlijk als sportieve supporter langs de lijn!

Een club als Hurley kan niet zonder actieve ouders. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven hoe u zich wilt inzetten voor de vereniging.


A en B jeugdleden

Vanaf de B categorie wordt van de jeugdleden verwacht dat zij het scheidsrechtersdiploma halen en tijd vrijmaken om jeugdwedstrijden te fluiten. Andere activiteiten zijn het meehelpen bij de jeugdtrainingen, de jeugdtoernooien en wellicht ook zitting te nemen in het Jeugdbestuur. Het Jeugdbestuur organiseert feesten voor de jeugd op Hurley.


Selectie eerstelijnsteams

Wij bieden de mogelijkheid aan getalenteerde hockeyers om mee te doen met de selecties voor de eerstelijnsteams vanaf de D-categorie. Via de voorselecties kun je hiervoor in aanmerking komen. Vlak na de Krokusvakantie plaatsen we over deze voorselecties meer informatie op onze nieuwspagina. Indien interesse neem dan contact op met de trainingscoördinator voor eerstelijnsteams via
[email protected]. Wij gaan ervan uit dat u in dat geval ook zelf uw huidige club hierover informeert.


Senioren

Ieder lid is senior vanaf 18 jaar (peildatum 1 oktober). De seniorenwedstrijden worden op zondag gespeeld. Het is gebruikelijk dat elk lid van THC Hurley, naast het trainen en het spelen van de wedstrijden, individueel of als team een bijdrage levert aan het clubleven. Concreet betekent dat onder meer bij toerbeurt een wedstrijdtafeldienst draaien en het C-scheidsrechterdiploma (verplicht) halen om andere wedstrijden te fluiten.


In juni en juli delen de technische commissies de teams in. Zodra die indeling klaar is krijgt u bericht van Hurley. Heeft u vragen of speciale wensen, dan kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier. Het lidmaatschap gaat pas in nadat u geplaatst bent in een team. Aspirant seniorleden die een trainersdiploma hebben en een jeugdteam willen trainen of coachen kunnen voorrang krijgen. U kunt dit aangeven op het inschrijfformulier.

Voor vragen omtrent de mogelijkheden van plaatsing, de procedure en de stand van zaken rond uw inschrijving kunt u contact opnemen met:

Heren: Wouter Martens, [email protected]
Dames: Marieke Dresmé, [email protected]


Opzeggen en wijzigen

Beëindigen
van het lidmaatschap

Wil je in het volgende seizoen niet meer hockeyen, zeg dan tijdig je lidmaatschap op om te voorkomen dat je nog contributie moet betalen. Stuur voor 1 mei, maar liefst zo snel mogelijk in verband met de teamindeling voor het volgend seizoen, een e-mail aan de ledenadministratie, [email protected] De opzegging wordt per mail bevestigd en is daarmee definitief. Heb je na twee weken nog geen bevestiging ontvangen, neem dan telefonisch contact op met ons (020-4414336). Mededelingen aan commissielid, coach, trainer of aanvoerder, die natuurlijk wel graag van je plannen op de hoogte worden gebracht, zijn nooit een officiële opzegging!

Bij een opzegging na 1 juni blijf je de volledige contributie verschuldigd voor het volgende seizoen. Uitzonderingen op bovenstaande regel zijn ter beoordeling van het bestuur.


Restitutie

Hurley ontvangt regelmatig een verzoek om restitutie van contributie omdat een lid door bijvoorbeeld blessure of zwangerschap een deel van het seizoen niet kan spelen. We willen een ieder die dit aangaat erop wijzen dat de club hier niet verantwoordelijk voor is en wij geen restitutieregeling kennen.


Wijzigingen

Indien je voor 1 juni laat weten dat je niet in staat bent om in het komende seizoen te spelen kun je het lidmaatschap laten wijzigen in een niet-spelend lidmaatschap of kun je buitenlid worden.

Het buitenlidmaatschap is bedoeld voor senioren leden die meetrainen en slechts sporadisch (maximaal 7 wedstrijden) mee kunnen doen. Belangrijk om te weten: een buitenlid heeft geen speelrecht en kan dus alleen meedoen als de aanvoerder voor zijn of haar team spelers nodig heeft. De plaats van een buitenlid wordt ingenomen door een andere speler. Het buitenlidmaatschap is niet bestemd voor nieuwe leden.

Met een niet-spelend lidmaatschap ben je alleen lid van de vereniging en train of speel je niet.

Alle correspondentie over opzeggingen of wijzigingen stuurt u naar de ledenadministratie: [email protected]