Contributie 2022-2023

Foto: ©Kees Boelhouwer, kbfoto.nlCategorie

contributie

betaling voor 15 september of
incasso
Senioren 532,= 482,=
Junioren ABC 515,= 465,=
Junioren D 471,= 421,=
Junioren E 418,= 368,=
Junioren F 364,= 314,=
Bosuiltjes 270,= 220,=
Buitenleden senioren (max. 7 competitiewedstrijden) 395,= 345,=
Dames dinsdag of Duolid*** (alleen voor dames veteranen!) 332,= 282,=
Trimhockey of Trainingslid* 281,= 231,=
Niet-spelend lid** 120,= 70,=
Toeslag lijnteams ABCD 110,=
Toeslag opleidingsteams B2C2D2,3
80,=

Maximale gezinscontributie (thuiswonend, exclusief toeslagen) 1465,=


* Trim- of trainingsleden zijn niet gerechtigd gedurende het seizoen wedstrijden te spelen.
** Niet-spelende leden zijn niet gerechtigd om wedstrijden te spelen en/of te trainen.
***Het duo lidmaatschap is uitsluitend bedoeld voor dames veteranen (twee spelers bezetten één plek).
Entreegeld

Entreegeld senioren *

150.=

Entreegeld jeugd

150,=

Entreegeld trimhockey

75,=

Het entreegeld is eenmalig en oud-leden betalen dit niet opnieuw. 
Het lidmaatschap van THC Hurley loopt van 1 juli t/m 30 juni

Rekeningnummer contributies:
NL29 RABO 0131010352

Wij versturen onze facturen per e-mail. Het niet ontvangen hebben van de factuur ontslaat u niet van de verplichting uw contributie te betalen!

De facturen worden begin juli verstuurd per e-mail. Alle leden hebben recht op €50,- korting mits uiterlijk vóór 15 september is betaald, of wanneer wordt betaald via een automatische incasso. Leden kunnen hun factuur online inzien en opvragen door in te loggen op onze site (onder Mijn facturen). Nieuwe leden zijn verplicht een machtiging af te geven voor een automatische incasso.

Automatische incasso: De afschrijving van de contributie vindt plaats vóór 1 augustus (rond 26 juli) en verder op of rond de 25ste van iedere maand.
Bij automatische incasso krijgt u vanzelf de € 50,- korting, ook wanneer u in termijnen betaalt. U dient wel zorg te dragen voor voldoende saldo en de juiste gegevens, de korting vervalt wanneer de incasso niet mogelijk is. Gespreid betalen is mogelijk mits de eerste termijn voor 1 september kan worden afgeschreven.
Betalen in termijnen kunt u zelf instellen, de keuzemogelijkheid wordt bij de eerste factuur aangeboden. Voor termijnbetaling worden de volgende kosten in rekening gebracht: EUR 1,- ex btw per termijn.

Zaalhockey

Alle vermelde contributiebedragen zijn exclusief de contributie voor deelname aan zaalhockey. Ieder jeugdlid (behalve F-jeugd) is ook zaalhockeycontributie verschuldigd.  Ieder lid uit een seniorenteam dat zich heeft opgegeven voor zaalhockey ook. De hoogte van de zaalhockeycontributie is, naast de KNHB contributie, afhankelijk van het aantal trainingen en wordt jaarlijks vastgesteld. Deze contributie wordt doorgaans in januari geïncasseerd.

Boete

Bij te laat betalen en bij geweigerde incasso's worden administratiekosten in rekening gebracht.
Wanneer op 1 april nog niet is betaald wordt de vordering overgenomen door ons incassobureau. De incassokosten zijn voor het lid.


Bedrijfslidmaatschap

Indien u lid bent van Hurley en/of ouder van een kind dat lid is van Hurley, dan heeft u de mogelijkheid om uw contributie te voldoen via een bedrijfslidmaatschap:

Het bedrijfslidmaatschap is minimaal het dubbele van de door u verschuldigde contributie. Oftewel, indien uw contributie € 420 bedraagt dan kost het bedrijfslidmaatschap derhalve € 840 excl. BTW. Een hoger bedrag mag altijd. Uw bedrijf wordt lid van de "Hurley Business Club" bij een bedrag van € 1000 boven de oorspronkelijk verschuldigde contributie.

U geniet dan voordelen met betrekking tot tarieven van banners, reclameborden en huur van het clubhuis. Daarnaast wordt u jaarlijks uitgenodigd bij een finale van een hockeyevenement (inclusief lunch) in Nederland. Tevens ontvangt u eens per jaar een uitnodiging voor het bijwonen van een wedstrijd van Heren 1 of Dames 1, waarbij u uitleg krijgt over de wedstrijdvoorbereiding. Voor, tijdens en na de wedstrijd krijgt u door een professional een aantal technische en tactische zaken uitgelegd met behulp van video-opnamen.


Mocht u hierin zijn geïnteresseerd, stuurt u dan een e-mail naar
[email protected] met vermelding van uw bedrijfsgegevens, het bedrag en om welk lid het gaat.


Geen restitutie

Ieder jaar weer ontvangen we diverse verzoeken tot restitutie van contributie vanwege het feit dat het lid een deel van het seizoen niet meer kan spelen of niet heeft kunnen spelen. De redenen die aangevoerd worden zijn divers, het kan zijn dat de privésituatie is veranderd, maar vaak betreft het ook blessures. We wijzen u erop dat de club hiervoor niet verantwoordelijk is. Alleen indien u vóór aanvang van het seizoen laat weten dat u niet in staat bent om te spelen, kan het lidmaatschap worden stopgezet of kunt u bijvoorbeeld niet-spelend lid worden.